เลขานุการศูนย์เครือข่าย สมศ.ทุกแห่ง ร่วมประชุม ศูนย์เครือข่าย สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2559

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เลขานุการศูนย์เครือข่าย สมศ.ทุกแห่งเข้าร่วมประชุมศูนย์เครือข่าย สมศ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2559 พร้อมกัน ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. ชั้น 24 อาคารพญาไทพลาซ่า       เขตราชเทวี กรุงเทพ