พิธีลงนามความร่วมมือโครงการพิเศษ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์เครือข่าย สมศ.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดย รศ.ประสิทธิ์ ทองแจ่ม ประธานศูนย์เครือข่าย ร่วมลงนามบันทึกโครงการพิเศษศูนย์เครือข่าย สมศ. กับ สมศ.